O nás

Jsme skupina mladých lidí ve věku mezi 21 a 24 lety. Již osmým rokem se společně věnujeme umění eurytmie. Během studia na Waldorfském lyceu v Praze jsme se pro eurytmii velice nadchli. Čtyřikrát jsme se z vlastní iniciativy účastnili mezinárodního eurytmického festivalu pro mládež v německém Witten-Annen, pokaždé s bohatým programem, do něhož jsme přispěli i vlastní literární a hudební tvorbou. Všechna naše vystoupení zaznamenala úspěch, který nás motivoval ještě více se v eurytmii zdokonalovat. Ve 12. třídě jsme se zasadili o zavedení eurytmie jako maturitního předmětu a o rok později dvanáct studentů z naší třídy z eurytmie odmaturovalo. Následovala roční práce na pohádce od Boženy Němcové „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“.

V roce 2015 jsme se rozhodli vydat na pouť za porozuměním modernímu uměleckému dílu od současného lotyšského skladatele Pēterise Vaskse. Nás projekt byl z velké části zaměřen na eurytmický pohyb, mimo to ale i malování, hudbu, sborový zpěv a studium antroposofie (věda o člověku založena Rudolfem Steinerem). V červnu 2016 jsme pak vyrazili s naším programem na dvoutýdenní turné po waldorfských školách a divadlech ve Střední Evropě.

Po roční pauze jsme se rozhodli navázat na předešlou uměleckou činnost, díky impulzu, který v nás přetrvává. Chceme šířit umění eurytmie nejen v tradičních kruzích, ale také ho integrovat do povědomí širší společnosti a podnítit ji přijmout eurytmii jako současné umění. Každá doba má své úkoly a způsoby, jakými se vyrovnává s realitou světa, a věříme že právě eurytmie má před sebou v 21. století velké úkoly. Věříme, že i publikum, jež se s eurytmií setkalo poprvé, může toto umění zasáhnout, obohatit, inspirovat a propojovat.

Tento rok se scházíme jednou týdně, mimo to k pravidelným cvičením v týdnu ještě připadají intenzivní víkendy. Ty jsou věnované spolupráci a zkoušení se členy z českého hudebního tělesa Solaris3, které s námi spolupracovalo i v předchozím projektu, a také ke spolupráci s Danielem Müllerem Goldeggem.

Program, na kterém pracujeme je věnován 6 preludiím pro housle a klavír od současné americké skladatelky ruského původu Lery Auerbach a třem básnickým textům íranského básníka Ahmada Schamlu, které společně tvoří program, určený především pro druhý stupeň základních a středních škol a dospělým. Naše celoroční snažení zakončíme turné, které proběhne ve školách a divadlech v České republice, Slovensku a Německu, kde se mimo jiné budeme účastnit každoročního eurytmického Festivalu pro mládež ve Witten Annen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *