Lektoři a studenti

Daniel Müller-Goldegg
Pochází z Německa. V letech 1992 – 1996 studoval eurytmii na škole daniel1Eurythmeum Elena Zuccoli ve švýcarském Dornachu. Od roku 1996 do 2005 byl členem umělecké jevištní skupiny Else-Klink-Ensembles ve Stuttgartu, se kterou absolvoval turné po Evropě, v Japonsku, Koreji, Thajsku a USA. Je spolu-
zakladatelem eurytmického souboru Mistral, jenž si staví za úkol tvořit na poli dramatické eurytmie (z repertoáru souboru Mistral: „Poklad pana Arna“ od Selmy Lagerlöf, „Obraz Doriana Graye“ od Oscara Wilda, „Muž který se směje“ od Vicotra Huga). Cílem eurytmické skupiny Mistral je inspirovat mladé studenty stejně jako dospělé k eurytmické práci a uvést umění eurytmie do povědomí širší veřejnosti. Od roku 2013 se soubor pravidelně účastní mezinárodního tanečního a divadelního festivalu v Avignonu ve Francii. Vedle čistě umělecké tvorby byl několik let činný jako učitel eurytmie na svobodné škole v Diefenbachu. Od roku 2013 se podílí na přípravě studentských vystoupení žáků Waldorfského lycea v Praze.

 

Barbora Forbaková
baraf1Narodila se na Slovensku. Studovala psychologii na FiF UK v Bratislavě a v Praze. Následovala roční psychologická praxe. Eurytmické vzdělávání absolvovala dálkovou formou v Praze (2003 – 2007) a formou denního studia na Schule für Eurythmische Art und Kunst v Berlíně (2007 – 2010). Po dokončení studia začala pracovat jako učitelka eurytmie a psychologie na Waldorfském lyceu v Praze, kde působí dodnes. Od roku 2012 spolupracuje s eurytmickou jevištní skupinou Mistral ze Stuttgartu. Studenti i absolventi Waldorfského lycea pod jejím vedením pravidelně vystupují se svými uměleckými programy v Čechách i v zahraničí. Vede kurzy i pro dospělé v rámci různých seminářů a vzdělávacích aktivit.

 

 

Jsme bývalí studenti Waldorfského lycea v Praze. Většina z nás se ve 4.ročníku rozhodla pro maturitní zkoušku z Eurytmie a všichni ji úspěšně složili. Po dokončení studia se každý z nás vydal vlastní cestou, ale naše pouto k eurytmii přetrvalo. Utvořili jsme skupinu Flow. Scházeli jsme se jednou týdně a společně nacvičovali pohádku pro děti „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“ od Boženy Němcové. Vystupovali jsme v Čechách a na Slovensku. Rok poté v rámci projektu Promluv pohybem vzniklo jevištní představení Cestou popela (cyklus Episodi e Canto Perpetuo od Pēterise Vaskse doplněný autorskými texty jedné z členek Flow). Letos společně připravujeme program s názvem „Prahem paměti“.