Prahem paměti

Chceme šířit umění eurytmie nejen v tradičních kruzích, ale také ho integrovat do povědomí širší společnosti a podnítit ji přijmout eurytmii jako současné umění. Každá doba má své úkoly a způsoby, jakými se vyrovnává s realitou světa, a věříme že právě eurytmie má před sebou v 21. století velké úkoly. Věříme, že i publikum, jež se s eurytmií setkalo poprvé, může toto umění zasáhnout, obohatit, inspirovat a propojovat.

Program, na kterém pracujeme nese název Prahem paměti. Je věnován 6 preludiím pro housle a klavír od současné americké skladatelky ruského původu Lery Auerbach a třem básnickým textům íranského básníka Ahmada Schamlu, které společně tvoří program, určený především pro druhý stupeň základních a středních škol a dospělým. Naše celoroční snažení zakončíme turné, které proběhne ve školách a divadlech v České republice, Slovensku a Německu, kde se mimo jiné budeme účastnit každoročního eurytmického Festivalu pro mládež ve Witten Annen.