Jsme kompletní

 

společná 4

Poprvé jsme se setkali s hudebníky, kteří nás budou doprovázet na červnovém turné. Celý víkend jsme strávili nacvičováním skladby od Pēterise Vaskse – Episodi e Canto Perpetuo pro klavír, housle a violoncello. Moc se těšíme na další víkend s naším triem!

/

For the first time we met the musicians who will accompany us on a tour in June. The whole weekend we spent rehearsing composition from Peteris Vasks – Episode e Canto Perpetuo for piano, violin and cello. We are looking forward to next weekend with our trio!

Dorothea Mier

Navštívila nás vážená eurytmistka Dorothea Mier, které je připisována velká zásluha za rozvoj eurytmie v Čechách v době totality.
K naší skupině se také připojilo několik studentů z Waldorfského lycea, kteří budou letos z eurytmie maturovat. Společně jsme se zabývali mollovou a durovou stupnicí a intervaly.

 

Vánoční besídka

Během našeho předvánočního setkání, které navštívili především naši blízcí, jsme předvedli dosavadní práci na skladbě Episodi e Canto BesídkaPerpetuo od Pēterise Vaskse.
Dále jsme také ztvárnili skladbu od A. Vivaldiho J. S. Bacha, doprovázenou živou hudbou v podání našich hudebníku. Hlásková eurytmie byla zastoupena v básni od  Johanna Wolfganga von Goethe „Grenzen der Menschheit“. K vidění bylo i několik eurytmických cvičení.

Zahájení

Náš umělecký projekt jsme slavnostně zahájili v sobotu 12. září 2015. Při té příležitosti jsme pozvali několik blízkých přátel k nám do studia Nuevo, kde jsme jim připravili malý Otevírací slavnostumělecký program. Po krátkém představení projektu, následoval krátký koncert našich spřátelených umělců. Z naší strany jsme si spontánně připravili krátké eurytmické představení na báseň  od Rose Ausländer. Náš lektor Daniel ukázal své sólo na klavírní skladbu od Arnolda Schönberga a báseň od Paula Celana. Eva a Filip, také lektoři, pro nás připravili happening – „malování nohama“.
Po programu následovalo chutné občerstvení.