Členění eurytmie

Eurytmie vznikla nejprve jako umění vycházející z antroposofického poznání člověka. A protože je eurytmie něčím, v čem se projevuje člověk ve svém celku, nalezla později své uplatnění i v jiných oblastech, a to v oblasti lékařství, pedagogiky a v sociální sféře.

Již jsme zpracovali základní informace o eurytmii umělecké a podnikové, nyní připravujeme další texty o oblastech, kde eurytmie našla své uplatnění.