Dorothea Mier

Navštívila nás vážená eurytmistka Dorothea Mier, které je připisována velká zásluha za rozvoj eurytmie v Čechách v době totality.
K naší skupině se také připojilo několik studentů z Waldorfského lycea, kteří budou letos z eurytmie maturovat. Společně jsme se zabývali mollovou a durovou stupnicí a intervaly.

 

Vánoční besídka

Během našeho předvánočního setkání, které navštívili především naši blízcí, jsme předvedli dosavadní práci na skladbě Episodi e Canto BesídkaPerpetuo od Pēterise Vaskse.
Dále jsme také ztvárnili skladbu od A. Vivaldiho J. S. Bacha, doprovázenou živou hudbou v podání našich hudebníku. Hlásková eurytmie byla zastoupena v básni od  Johanna Wolfganga von Goethe „Grenzen der Menschheit“. K vidění bylo i několik eurytmických cvičení.

Zahájení

Náš umělecký projekt jsme slavnostně zahájili v sobotu 12. září 2015. Při té příležitosti jsme pozvali několik blízkých přátel k nám do studia Nuevo, kde jsme jim připravili malý Otevírací slavnostumělecký program. Po krátkém představení projektu, následoval krátký koncert našich spřátelených umělců. Z naší strany jsme si spontánně připravili krátké eurytmické představení na báseň  od Rose Ausländer. Náš lektor Daniel ukázal své sólo na klavírní skladbu od Arnolda Schönberga a báseň od Paula Celana. Eva a Filip, také lektoři, pro nás připravili happening – „malování nohama“.
Po programu následovalo chutné občerstvení.